Waarom onderzoek & innovatie?

Vrijwel niemand twijfelt meer: technologie is onze wereld volledig aan het veranderen. Daarnaast neemt de globalisering toe, en wordt de samenstelling van de bevolking om ons heen heel anders. De technologische ontwikkelingen en de sociaal – demografische veranderingen zorgen voor veel kansen, maar ook voor uitdagingen. Er ontstaan tevens diverse vraagstukken, die niet eenvoudig te beantwoorden zijn.

Wij geloven er echter in dat wij samen met onze klanten en partners de huidige en toekomstige uitdagingen kunnen oplossen, door gezamenlijk oplossingen voor uitdagingen te bedenken en diverse innovatieve ideeën daadwerkelijk uit te voeren.

We Are Storytellers

We zijn ons gaan focussen op het bevorderen van (sociale) innovatie & technologie. Hiermee kan de wereld een mooiere plek worden voor iedereen, en hier willen wij graag onze bijdrage aan leveren.

Ons uitgangspunt is een benadering waarin samenwerking samengaat met strategische kennis van technologie, marketing, procesoptimalisatie en communicatie.  Om de (sociale) innovatie & technologie bij de organisaties en bedrijven te kunnen bevorderen/verbeteren, bieden wij concreet de volgende diensten aan:

– Trainingen & workshops
Trendonderzoek
Innovatie trajecten ondersteunen
Procesanalyse
Evenementen rondom technologie en (sociale) innovatie
Global Innovation Map

Heeft u projecten waarvan u zich afvraagt of Analysecentre voor u wat kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via info@analysecentre.com . Bellen kan natuurlijk ook: 06-19497764

Meer dan alleen kennisoverdracht

Bij diverse huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken zijn de problemen, en dus ook de oplossingen, nooit ééndimensionaal. Daarom organiseren wij niet alleen evenementen, conferenties en meetups, maar voeren wij ook diverse onderzoeken uit en bieden wij met onze netwerkpartners diverse trainingen en innovatietrajecten aan die een bijdrage leveren aan (sociale) innovatie.

Naast het bovengenoemde hebben wij een Global Innovation Map ontwikkeld, met als doel een wereldwijd netwerk te creëren voor en met iedereen die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie.

Onze topics

De volgende topics vormen een rode draad bij onze dienstverlening: veranderingsmanagement in de praktijk toepassen; nieuwe banen creëren; nieuwe verdienmodellen; smart city; blockchain technologie; cybersecurity; big data & open data; Internet of Things (IoT); virtual & augmented reality; 3D- & 4D printing; 21st century skills; nanotechnologie en smart materials; online marketing en toekomst van sociale communicatie; neurowetenschap voor innovatie toepassen; robotica; artificial intelligence; business model innovatie; toekomst van shopping; collectieve intelligentie; zelfsturende teams; holocratische organisaties in de praktijk; vrede & veiligheid bevorderen met behulp van innovaties en technologieën; juridische consequenties van technologie; eHealth; toekomst van (openbaar) vervoer; diversiteit binnen de organisaties inbedden; klimaat en energiebeleid optimaliseren; duurzaamheid bevorderen; nieuwe management- en business modellen.


 

Onze persoonlijke motieven

Analysecentre gelooft dat technologie en een nieuwe manier van denken en werken de wereld een stukje beter kan maken. Buiten kaders denken, creatief zijn en innovatie volop benutten, zorgt voor groei. Niet alleen van bedrijven, maar ook voor de maatschappij en de welvaart.

Het is algemeen bekend dat nieuwe diensten op de markt, zoals bijvoorbeeld Uber, de welvaart wereldwijd bevorderen. Terwijl Uber profiteert van de groei van het aantal gebruikers van de applicatie, profiteren vrouwen in arme landen, zoals Afghanistan en Afrika ook van de mogelijkheid via een taxi extra te kunnen verdienen.

Analysecentre heeft lang nagedacht over wat er nog niet is, maar wel een realiteit zou kunnen worden waardoor de gehele maatschappij enorm vooruit kan lopen. Na diverse onderzoeken en inventarisaties is Analysecentre tot de volgende conclusie gekomen: door een wereldwijd netwerk te creëren voor en met iedereen die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie, kunnen diverse matches worden gemaakt, kennis worden overgedragen en uiteindelijk de wereldwijde welvaart worden bevorderd.

Om bovengenoemde reden hebben wij besloten om een Global Innnovation Map te ontwikkelen, met als doel iedereen die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie online zichtbaar te maken en met elkaar in verbinding te brengen. Daarnaast organiseren wij diverse offline bijeenkomsten en organiseert trainingen en innovatietrajecten die een bijdrage leveren aan (sociale) innovatie.

Ondersteunen bij het creëren van een mooie maatschappij is het centrale uitgangspunt van Analysecentre.

Onze visie en missie

Als een jonge, flexibele en ambitieuze onderneming wil Analysecentre uitgroeien tot één van de meest toonaangevende organisaties van Nederland, die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie. Daarnaast willen wij graag inspelen, en vooruit lopen, op alle technologische trends door zelf continue innovatief en creatief te zijn.

Onze uiteindelijke doelstelling is het creëren van een wereldwijd netwerk voor- en met iedereen die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie. Wij willen zoveel mogelijk organisaties en bedrijven vooruit helpen bij het creëren van welvaart en innovatie. Analysecentre probeert bij de ontwikkeling van nieuwe business modellen altijd vooruitdenkend en trendzettend te zijn. Opdrachtgevers maximale ondersteuning bieden bij reclamemarketing en innovaties, is het uitgangspunt van de full service aanpak van Analysecentre.

Vragen? Neem contact op.

Directie

  • Marya Yaqin

    Marya is van beroep trendwatcher & innovatiemanager. Ze is breed inzetbaar. Door haar ervaring en kennis over technologie, ondernemerschap, projectmanagement en procesoptimalisatie is Marya uitstekend in staat om professioneel om te gaan met de uiteenlopende belangen van diverse betrokkenen. Marya heeft maar een droom: de wereld helpen te verbeteren door middel van technologie en innovatie! Daarom is Marya met Analysecentre gestart, met als doel om sociale innovatie wereldwijd een hot item te maken. U kunt haar blogs en verhaal lezen op: www.maryayaqin.com