U wilt uw bedrijfsprocessen in kaart brengen en/of deze verbeteren, maar beschikt niet over tijd en/of vakkundigheid om dit te doen? Wij kunnen u hierbij helpen! Voor een procesanalyse brengen we de belangrijke processen binnen uw bedrijf in beeld. Vervolgens analyseren wij de verschillende stappen in deze processen en kijken welke processen verbeterd kunnen worden. Dit doen wij door een passend advies te schrijven.

Wilt u graag meer informatie over een onderzoek naar de mogelijke verbeteringen van de processen binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op.

Hoe analyseren wij de processen?

Tijdens het analyseren van uw (bedrijfs-) processen richten wij ons op de schakels tussen de verschillende activiteiten en de verschillende processen. Dit doen wij door de verbetermogelijkheden te inventariseren en duidelijk de taken, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de verschillende belanghebbenden in kaart te brengen. Vervolgens gaan wij in een persoonlijk gesprek met onze opdrachtgever de mogelijkheden bekijken om het bedrijfsproces te kunnen verbeteren. Deze optimalisatie stelt u in staat om een aanpak te ontwikkelen en de belangrijkste verbeteringen te kunnen implementeren die noodzakelijk zijn om uw werkzaamheden en processen te kunnen structureren.


Onze aanpak

Een structurele aanpak die wij hanteren bestaat uit drie stappen. Deze zijn hieronder nader beschreven.

  1. Het vastleggen van de processen en de werkwijzen. Uw bedrijfsprocessen en de werkwijzen worden vastgelegd in stroomschema’s. Vervolgens worden deze beschreven en gedocumenteerd. Door de stroomschema’s ontstaat er een gestructureerd overzicht van het huidige proces, de bijbehorende werkwijzen en de gegevens. Aan de hand hiervan kunnen wij in een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever bepalen waar de knelpunten zich voor doen. Dit kan tevens plaatsvinden door in een persoonlijk gesprek met een aantal medewerkers van uw bedrijf te gaan brainstormen.
  2. Het doen van aanbevelingen. Door de huidige situatie te inventariseren, zal er een overzicht beschikbaar worden gemaakt van de mogelijke knel- en verbeterpunten. Aan de hand van deze conclusies wordt er een herontwerp van het proces door ons uitgevoerd.
  3. Het schrijven van een implementatieplan. Indien gewenst, zal er in teamverband worden gekeken hoe de aanbevelingen binnen uw organisatie geïmplementeerd kunnen worden. Alle belangrijkste conclusies zullen door ons vervolgens in een implementatieplan worden gedocumenteerd. Uiteraard kunt u ook hier van ons inzet verwachten door onze expertise te gebruiken.

Voor meer informatie kunt u gerust een offerte bij ons aanvragen.